Over Oldambt Verbindt

Foto bestuur [416809]

Bestuur

Het bestuur van de stichting Oldambt Verbindt bestaat uit:.

–        Elles Bulder, voorzitter

–        Jan van Erp, secretaris

–       Cor Boerma, penningmeester

–        Hilde van Ree

–        Jaap Hansen

–        Thijs Huisman

 

Elles Bulder

Lector Krimp en Leefomgeving aan Hanzehogeschool Groningen en zelfstandig ondernemer (Onderzoeksbureau Elles Bulder).

“Wij leven in een krimpregio. De bevolking vergrijst en ontgroent, onder meer omdat veel jongeren wegtrekken. Om jongeren in de regio te houden, is een aantal factoren van belang. Een daar van is voldoende werkgelegenheid voor lager en hoger opgeleiden. De toegang tot snel internet is daarvoor in toenemende mate van belang.”

 

Jan van Erp

Veehouder. Vertegenwoordiger van LTO Noord, afdeling Oldambt.

“De snelheid van internet via de telefoonlijn loopt ieder jaar terug. Die koperen leiding van soms wel vijftig jaar oud is nooit bedoeld om zoveel data over te sturen. En we hebben geen enkele keus. Boeren moeten heel veel gegevens verplicht online aanleveren bij de overheid. Met glasvezel wordt ook het buitengebied snel en goed digitaal bereikbaar.”

 

Hennie Sanders

Directeur-bestuurder van zorgorganisatie Oosterlengte.

“Ontwikkelingen als e-Health bieden ongekende, maar ook noodzakelijke mogelijkheden voor inwoners om met behoud van eigen regie zo lang mogelijk thuis de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Een veilig, snel en robuust internet zonder uitval of storingen is daarvoor een must. Daarnaast kunnen de professionals in de zorg profiteren van digitale toepassingen met minder papierwerk en meer ruimte voor zorg en aandacht voor de cliënten.”

 

Jaap Hansen

Voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen.

“ICT-gebruik op school én thuis zijn nauw verbonden met goed onderwijs en dus met de ontwikkeling van kinderen. Kinderen moeten zowel op school als thuis beschikken over snel internet zodat ze de lesprogramma’s en lesvoorbereidingen optimaal kunnen volgen.”

 

Hilde van Ree

Directeur-bestuurder van Woonstichting Groninger Huis.

“Toegang tot internet, ook in de buitengebieden, is cruciaal voor de leefbaarheid in ons werkgebied.”

 

Cor Boerma

Ondernemer, vertegenwoordiger van Parkmanagement Oldambt en Ondernemerskring Oost-Groningen.

“Steeds meer toepassingen vragen een snelle en stabiele verbinding met ook grote upload-snelheid. Op de bedrijventerreinen in Oldambt is dit nog nauwelijks het geval of men is aangewezen op slechts één leverancier. Daarom vind ik het belangrijk dat er zo spoedig mogelijk een open glasvezelnetwerk op alle bedrijventerreinen wordt aangelegd.”

 

Thijs Huisman

Watersportondernemer in Midwolda en Blauwestad.

“In de sector recreatie en toerisme is snel internet onmisbaar. Gasten boeken tegenwoordig alles online. En eenmaal op de camping of in de jachthaven kan men niet meer zonder WiFi.”

 

Achtergrond

De stichting Oldambt Verbindt kreeg eind 2014 opdracht van de gemeente Oldambt om te onderzoeken hoe de ICT-infrastructuur in de gemeente verbeterd kon worden. De gemeente Oldambt wil de opgedane kennis en ervaringen uit deze pilot beschikbaar stellen aan andere gemeenten. In november 2015 voltooide Oldambt Verbindt haar onderzoek en publiceerde het visiedocument Glasvezel en nait aans!

De opdracht aan Oldambt Verbindt was een stap in een langer lopend traject. Al in 2011 onderkende men in de gemeente Oldambt dat een goede, moderne ICT-infrastructuur een voorwaarde is voor economische ontwikkeling en leefbaarheid in de regio. Een initiatiefgroep met vertegenwoordigers van MKB Noord-Nederland, VNO-NCW, de Kamer van Koophandel, zorginstellingen, de Rijksuniversiteit Groningen, woningbouwcorporatie en de gemeente Oldambt ging aan de slag. Parallel hieraan benoemde ook het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen de verbetering van de ICT-infrastructuur in Oost-Groningen als belangrijk thema.