Heeft glasvezel ook nadelen?

Een nadeel zijn de hoge kosten van aanleg. Er moeten kabels worden gelegd en vooral in het buitengebied gaat het dan over grote afstanden.

Daar staat tegenover dat het netwerk als het er eenmaal ligt, relatief goedkoop is in beheer en onderhoud.

Verder heeft glasvezel geen nadelen.