Kinderen moeten zowel op school als thuis beschikken over een snelle verbinding

“ICT-gebruik op school én thuis zijn nauw verbonden met goed onderwijs en dus met de ontwikkeling van kinderen. Kinderen moeten zowel op school als thuis beschikken over een snelle internetverbinding zodat ze de lesprogramma’s en lesvoorbereidingen optimaal kunnen volgen.”

Jaap Hansen
Voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen.