Een snelle verbinding zoals glasvezel kan de krimp in de regio verminderen

“Wij leven in een krimpregio. De bevolking vergrijst en ontgroent, onder meer omdat veel jongeren wegtrekken. Om jongeren in de regio te houden, is een aantal factoren van belang. Een daar van is voldoende werkgelegenheid voor lager en hoger opgeleiden. Een snelle toegang tot internet is daarvoor in toenemende mate van belang.”

 

Elles Bulder
Lector Krimp en Leefomgeving aan Hanzehogeschool Groningen en zelfstandig ondernemer (Onderzoeksbureau Elles Bulder).