De tijd is rijp voor snel internet op het platteland van Oldambt

“Sinds 2012 doe ik onderzoek naar de rol van snel internet op het platteland. Ook de gemeente Oldambt komt daarin aan bod, met name in verschillende onderzoeksprojecten waar ook Oldambt Verbindt bij is betrokken. Wat mij vooral opvalt: Oldambt was er al vroeg bij als het gaat om mogelijke oplossingen voor snel internet in het buitengebied. Maar doordat het wegens de omvang een ‘moeilijk’ en duur gebied is om aan te leggen, kwam het er nooit van. Daarom is het mooi dat de kans zich nu eindelijk aandient. De nood is ook wat hoger geworden, dus de tijd is er rijp voor.”

 

Kansen
“Wat glasvezel betekent voor het buitengebied in Oldambt? Het maakt allereerst een digitaal leven mogelijk, zoals elders in het land. Ook zou het vestigingsklimaat een boost kunnen krijgen. Je leest steeds vaker dat het platteland in Nederland weer aan de winnende hand is. In Oldambt is momenteel sprake van best veel leegstand, dus met een glasvezelkabeltje naar die panden liggen er mooie kansen. Maar ook in de zorg en het onderwijs wordt het met glasvezel makkelijker om mensen thuis te bedienen. Het biedt internet dat makkelijk opschaalbaar is, dus je kunt er weer lange tijd mee vooruit.”

 

Koen Salemink,

Rijksuniversiteit Groningen